Svetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obilježava i, vremenom, značaj ovog dana je počeo da raste.

Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsjete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima svijeta. Takođe, od 2005. godine do 2015. godine se obilježava decenija voda, tako da Svjetski dan voda ima poseban značaj ovih godina.