Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) je 1971. godine proglasila 21. mart za Svjetski dan šuma, smatrajući da će na taj način doprinjeti povećanju svijesti i uvjerenja najšire svjetske javnosti o značaju i ulozi šuma za čovjeka.