Delegacija iz Tunisa posjetila PD „Semberija“

Udruženje „Majka Priroda“, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Svjetskom organizacijom za hranu i poljoprivredu i Agencijom za poljoprivredu Tunisa, organizovalo studijsku delegacije iz Tunisa koja se odnosila na upoznavanje i razmjenu iskustava u oblasti upravljanja zemljišnim resursima.

Poseban interes delegacije iz Tunisa, su bili sistemi za navodnjavanje koji se koriste kod nas, te najznačajniji faktori degradacije zemljišta koji su prisutni u Republici Srpskoj. Gosti su posjetili područje Semberije koja je tokom procesa neutralnosti degradacije zemljišta u Republici Srpskoj označena kao jedna od žarišnih tačaka koja traži hitne mjere intervencije. Tom prilikom je razgovarano sa rukovodstvom AD „Semberija“, uz saradnju Poljoprivredne savjetodavne službe. Značajno je posebno istaći da za razliku od Republike Srpske, Tunis nema dovoljno vodnih resursa, zbog čega su svi postojeći sistemi za navodnjavanje kreirani tako da se postiže maksimalna ušteda vode.

Određena područja na sjeveru (gdje se nalazi i oko 7% šuma), koriste navodnjavanje samo tokom vegetacionog perioda, dok centralni i južni dio zemlje ima potrebu za navodnjavanjem tokom cijele godine. Pored vodnog deficita, Tunis se suočava i sa problemom zaslanjenosti voda, što dodatno komplikuje poljoprivrednu proizvodnju. Uprkos svemu, oni su najveći izvoznici maslinovog ulja u svijetu, a stratečki značaj za zemlju jeste ugoj datula, maslina i žitarica. Terenska posjeta je omogućila sticanje novih saznanja o postojećim sistemima za navodnjavanje, kapacitetima i načinu korišćenja.