Djelatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zemljišta, održivog razvoja i zaštite životne sredine;
  • organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, radionice, okrugle stolove, seminare i druge oblike edukacije u oblasti očuvanja zemljišnih resursa i zaštite životne sredine, te ravnopravnosti polova;
  • na realizaciji svojih ciljeva, Udruženje sarađuje kad god je to moguće sa drugim društvenim i profesionalnim organizacijama;
  • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zemljišne resurse, integraciju ravnopravnosti polova i zaštitu životne sredine;
  • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na obrazovanju djece, omladine i žena u oblasti zaštite zemljišta, zaštite životne sredine i za sprovođenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;
  • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zemljišnim resursima i zaštitom životne sredine;
  • radi na podizanju nivoa svijesti kod društva u cjelini o značaju očuvanja zemljišta od svih vidova degradacije i zaštiti životne sredine i učešću žena u ovim pitanjima;
  • Aktivno učestvuje u donošenju svih strateških, zakonodavnih i ostalih akata iz oblasti zemljišnih resursa i zaštite životne sredine na svim nivoima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini;