Međunarodna naučna konferencija “Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva” u organizaciji Šumarskog fakulteta u Banjaluci Univerziteta u Banjoj Luci, otvorena je u petak 8. decembra 2017. godine.

Obraćajući se učesnicima ove konferencije, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Biljana Antunović, rekla je da Šumarski fakultet ima značajne naučne kapacitete među osobljem, ali i među studentima.

Zahvalila se svima koji su doprinijeli organizaciji konferencije i koji će izložiti svoje naučne radove i na taj način Banjaluci prenijeti pozitivna iskustva iz oblasti šumarstva.

Kako je navela prorektorica Antunović, među gostima i izlagačima na ovoj konferenciji su kolege i iz Evrope i Moskve i drugih zemalja.

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Vojislav Dukić rekao je da je cilj konferencije da pruži podsticaj obrazovnoj djelatnosti i povezivanju naučnoistraživačke djelatnosti sa šumarskom praksom, a što je kako kaže preduslov za održivi razvoj šumarstva.

“Šuma ima veliki privredni i ekološki značaj za društvenu zajednicu, naročito za Republiku Srpsku, gdje šumarstvo zajedno sa drvnom industrijom predstavlja jednu od osnovnih privrednih grana”, rekao je Dukić i naglasio da se konferencija organizuje povodom obilježavanja 25 godina rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, i 25 godina šumarstava u RS.

Dekan Dukić je naveo da će na konferenciji biti četiri plenarna predavača, koja su svjetski poznata imena iz oblasti šumarstva. On je naveo i da će tokom konferencije biti predstavljen i 91 naučni rad sa ukupno 235 autora i koautora iz 22 različite države.

Predsjednik Naučnog odbora konferencije prof. dr Milan Mataruga istakao je da je Šumarski fakultet institucija koja kreira naučnu misao na ovim prostorima i nudi rješenja u oblasti istraživanja, ali i obrazuje kadrove za potrebe Republike Srpske i šire.

”Sa nama je ovdje preko stotinu učesnika koji će prezentovati radove iz 12 država okruženja”, kazao je prof. dr Mataruga i dodao da da je konferencija prilika da učesnici razmjene iskustva, ali i da budu predstavljena najnovija znanja iz oblasti šumarstva, te novi pravci i trendovi razvoja za naredni period.

Generalni direktor preduzeća “Šume Srpske” Risto Marić, rekao je da bi ovaj skup trebalo da da odgovore na pitanja – šta je u ovoj oblasti urađeno u posljednjih 25 godina i šta bi trebalo da se uradi do sljedećeg jubileja.

”Šumarski fakultet je institucija koja pokriva naučnu, obrazovnu i vaspitnu djelatnost”, poručio je Marić.

Međunarodna naučna konferencija ”Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva” održava se od 7. do 9. decembra 2017. na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.