U organizaciji SCK KIDS-a, 26.10.2019. godine, je obavljeno pošumljavanje na lokaciji između Banj Brda i Trešnjika. Ideja je bila da se organizuje porodična šetnja, pri čemu bi učesnici (odrasli i djeca) proveli određeno vrijeme u šetnji šumom, posadili što veći broj sadnica crnog i bijelog bora i bili uzor djeci kako treba da se ponašaju prema životnoj sredini.

U ovom korisnom i plemenitom događaju, učešće su uzeli i članovi Majke prirode.

Ovom prilokom j eposađeno oko 1200 sadnica crnog i bijelog bora.