Dr Marijana Kapović Solomun, članica Majke prirode, je učestvovala, u periodu od 04.10.-06.11.2019. godine u Dresden – Germany, na kursu “Međunarodno usavršavanje u održivom upravljanju zemljištem”.

U vezi s a tim, na stranicama UNCCD-a je objavljen članak dr Marijana Kapović Solomun.

Članak možete pročitati na linku Land is the basis for life on Earth: lecture at TU Dresden