Osnivačice

  1. Dr Marijana Kapović-Solomun, docent
  2. Mr Kutić Aleksandra, dipl.inž.
  3. Čutura Tijana, dipl.inž.
  4. Ivić Bojana, dipl.inž.
  5. Perać Daliborka, elektrotehničar