Povodom Svjetskog dana borbe protiv degradacije zemljišta, koji se obilježava 17. juna u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je organizovan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva, Ministarstva za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva trgovine i turizma, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, JU „Poljoprivredni institut Republike Srpske“, kao i Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sastanku su, između ostalog, razmatrani i rezultati projekta „Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem”.

Svi učesnici su saglasni da je izrada strateških dokumenata, koji za cilj imaju zaštitu i očuvanje poljoprivrednog, šumskog i vodnog zemljišta od izuzetnog značaja, stoga su definisani problemi i ciljevi, koje je potrebno detaljno razraditi prilikom izrade strategije održivog upravljanja zemljištem Republike Srpske.