Predstavnica „Majke Prirode“, Marijana Kapović-Solomun, u okviru NFP UNCCD konvencije, učestvuje zajedno sa predstavnicima drugih institucija u radionici organizovanoj u periodu 09-12.07.2019. godine u Minsku, Belorusija.

Radionica, organizovana od strane GEF (Global Environment Facility), okupila je nacionalne kontakt tačke konvencija, GEF operativne-kontakt tačke, kao i predstavnike odabranih organizacija civilnih društava i implementacionih agencija zemalja Evrope i centralne Azije. Učesnici su se upoznali sa programskim strategijama i prioritetima GEF i načinom funkcionisanja.

Pomoćnik ministra za poljoprivredu, u Vladi Republike Srpske, dr Zoran Maletić, fokal point za UNCCD konvenciju ispred BiH, je istakao značaj sprovođenja UNCCD konvencije u BiH, te mogućnost aktivnog uključivanja u realizaciji projekata, koji će dovesti do povećane zaštite zemljišnih resursa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.