Razvoj seoskog turizma u izrazito nerazvijenim opštinama RS – Opština Šekovići

Vrijeme implementacije 3 mjeseca Finansijer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Aktivnosti

  • Rod i ravnopravnost u oblasti vlasništva nad zemljištem”, 2010, volonterske aktivnosti u organizaciji za žene u selima opštine Ribnik, Republike Srpske.
  • “Mogućnost ekonomskog osnaživanja žena kroz podizanje plantaža nevena i kamilice ” 2011, FIGAP program, Projekt je podržan od strane Gender centra Vlade Republike Srpske i LAG Devetak;
  • “Lekcije za dobru praksu selektivnog prikupljanja i korištenja otpada” 2015 Fond za zaštitu životne sredine i  energetsku efikasnost Republike Srpske i Agencija za razvoj Grada Istočno Sarajevo;
  • “Upravljanje ambalažnim otpadom u opštini Sokolac” 2016, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
  • “Upravljanje otpadom – zaštita životne sredine u opštini Teslić”, 2018, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Opština Teslić;
  • Godišnje aktivnosti vezane za promociju Međunarodnog dana seoskih žena 2009-2017, u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske.
  • Godišnje aktivnosti vezane za promociju Međunarodnog dana šuma 2010-2017, u saradnji sa Udruženjem šumarskih inženjera Eco forest.