Dana 17.06.2020. godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede održana je radionica posvećena Svjetskom danu borbe protiv degradacije zemljišta i suše. Radionica je okupila stručnjake iz oblasti zemljišta u Republici Srpskoj kako bi se razmijenila znanja i informacije u pogledu tekućih aktivnosti , ali i napravio plan rada u narednom periodu. Prva aktivnost koja će proizaći u tijesnoj saradnji sa Ministarstvom i relevantnim naučnim i stručnim institucijama Republike Srpske, jeste revizija Osnove zaštite, korišćenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem u Republici Srpskoj.

U radionici je učestvovala prof. dr Marijana Kapović Solomun, Prodekan za NIR na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i imenovani član Naučnog tijela UNCCD Konvencije.