U prostorijama Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo, u četvrtak 15.06.2017. godine održana je radionica na temu „Sakupljanje i iskorištavanje ambalažnog otpada na Sarajevsko-romanijskoj regiji“.

Radionica je održana u okviru realizacije projekta „Sakupljanje i iskorištavanje ambalažnog otpada na Sarajevsko-romanijskoj regiji“ koji implementira Udruženje građana „Majka Priroda“ u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Radionici je prisustvovalo 15 učesnika, predstavnika Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove, komunalnih preduzeća i malih i srednjih preduzeća čija je djelatnost prikupljanje i selekcija otpada na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Prisustvovali su predstavnici Opštine Sokolac, Opštine Trnovo, Opštine Istočna Ilidža, Opštine Istočno Novo Sarajevo, Gradske razvojne agencije, te komunalnih preduzeća KP „Sokolac“ i KP „Rad“ i „Milku“d.o.o. Pale.

Kroz prezentaciju o teoriji koncepta selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada, reciklaži i ponovnoj upotrebi, predstavljena je zakonska regulativa u ovoj oblasti i pregled stanja na pogručju grada Istočno Sarajevo, te se predstavio koncept integralnog sistema upravljanja otpadom, objekti u sistemu upravljanja otpadom (reciklažno dvorište i reciklažni centri), sa osvrtom na primjere i iskustva u Japanu. Prezentacija je završila predstavljanjem mogućnosti razvoja i finansiranja integralnog sistema upravljanja (ambalažnim) otpadom u jedinicama lokalne samouprave, gdje je izdvojen Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, koji kroz svoje aktivnosti sufinansira programe i projekate iz oblasti zaštite životne sredine.

Nakon prezentacije, učesnici su kroz diskusiju iznijeli svoja mišljenja, probleme i moguća riješenja problema sakupljanja i iskorištavanja ambalažnog otpada u regiji.

Pored generalnog mišljenja da je ovo duboka i teška problematika, gdje su problemi od lokacija deponija, skupog odlaganja, do finansiranja, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Potreban veći broj kontejnera za papir, da bi bio isplativ odvoz,
  2. Uvezivanje preduzeća koja se bave otkupom ambalažnog otpada sa svim opštinama Grada Istočno Sarajevo,
  3. Rad na podizanju svijesti građana, za početak sitnim projektima i umrežavanjem institucija i preduzeća kojih se ova problematika tiče
  4. Formiranje mini reciklažnih dvorišta koja bi mogla biti samoodrživa,
  5. Postojanje firmi u Republici Srpskoj koji bi se bavili reciklažom.

Kroz održanu radionicu predstavljeni su podaci o trenutnom stanju u oblasti ambalažnog otpada na području implementacije projekta, identifikovani problemi unutar procesa separisanog prikupljanja ambalažnog otpada u opštinama, pokrenuta diskusija i razmjena pozitivnog mišljenja između sudionika radionice. Svim ovim se uticalo na Razvijanje međuopštinske saradnje putem razmjene iskustava u praksi i na podizanje znanja i svijesti o navedenoj problematici. Javnom prezentacijom projekta utiče se i na podizanje svijesti i usmjeravanje pažnje kod građanstva o važnosti selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada.

Učesnici radionice su popunili dvije ankete u toku radionice, jednu na početku i jednu na kraju.