​Udruženje žena za zaštitu životne sredine „Majka Priroda“, u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Opštinom Teslić, je dana 24.05.2018. godine održalo radionicu pod nazivom “SAKUPLJANJE I ISKORIŠTAVANJE AMBALAŽNOG OTPADA NA PODRUČJU TESLIĆA”.

Radionici su pored predstavnika Opštinske uprave, prisustvovali i predstavnici osnovnih i srednjih škola, javnog komunalnog preduzeća i ekoloških udruženja koja djeluju na teritoriji Teslića. Kroz konstruktivnu diskusiju, identifikovani su najznačajniji problemi u ovoj oblasti, te usaglašena moguća rješenja na kojima će se aktivno raditi u narednom periodu u cilju uspostavljanja integrisanog sistema ambalažnog otpada.