18.Jun 2020. godine

Povodom Svjetskog dana borbe protiv degradacije zemljišta i suše u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održana je radionica sa univerzitetskim profesorima da bi se napravila analiza propisa, strategija i utvrdili daljnji koraci na zaštiti zemljišta.

U svijetu su degradirane dvije milijarde hektara zemljišta. Tačan podatak koliko se poljoprivrednog zemljišta nepovratno gubi u Republici Srpskoj znaće se nakon planirane revizije korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta. Zadatak radne grupe je da precizira koje mjere treba preduzeti da se minimizuje potrošnja kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Stručnjaci iz ove oblasti kažu da postoji više faktora degradacije. Osim suše, poplava, erozije i šumskih požara jedan od važnih je i napušteno poljoprivredno zemljište.

“Svaki region ima svoje specifikume i različite faktore degradacije. Sjeverni dio RS se suočava sa nekontrolisanim korišćenjem hemikalija u poljoprivredi, urbanizacija. Hercegovina je suočena sa čestim šumskim požarima i erozijom tako da treba pristupiti sa regionalnog aspekta”, rekla je prof. dr Marijana Kapović-Solomun sa Šumarskog fakulteta.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede ističu da je važno prije svega podići svijest građana o neophodnosti zaštite zemljišta i njegovog korištenja za proizvodnju hrane i sirovina.

Resorno Ministarstvo će izraditi i Plan upravljanja sušom, u kojem će biti definisano gdje i koliko treba da se navodnjava, sve u cilju spasavanja kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.