Gostovanje u Jutarnjem programu povodom Svjetskog dana borbe protiv degradacije zemljišta i suše, prof. dr Marijana Kapović-Solomun sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i dr Zoran Maletić pomoćnika ministra poljoprivrede Republike Srpske.