Upravni odbor

  1. Dr Marijana Kapović-Solomun – Predsjednica UO, kapovicmarijana@yahoo.com
  2. Mr Kutić Aleksandra, dipl.inž. – Zamjenica predsjednice UO, sandra_kutic@yahoo.com
  3. Čutura Tijana, dipl.inž. – član, tikica2004@yahoo.com