Predstavnica Udruženja Majka priroda, dr Marijana Kapović-Solomun, je na ovogodišnjem COP 14 imala dvije prezentacije.

Kroz te prezentacije, sudionici COP 14 (preko 8000 učesnika iz cijelog svijeta, ministri iz 196 zemalja, naučnici i ini) imali priliku da se upoznaju sa strukturom i podjelom vlasti u BiH, kao i sa: prirodnim karakteristikama, resursima zemljišta, ekološkim regionima, glavnim pokretačima degradacije zemljišta u Republici Srpskoj i BiH, posljedicama post-konfliktnog okruženja, promjenama populacije stanovništva u zadnjih 25 godina (Republika Srpska i Federacija BiH) i dr.

Poseban naglasak je stavljen na učešće žena u LDN procesima, kao i na rad sa najmlađim kategorijama stanovništva da bi se na vrijeme počela dizati svijest o značaju životne sredine i očuvanju zemljišta kao jednom od načina izgradnje održivog puta za budućnost.